Socialinio

pilietinio

bendruomenės švietimo bei įsitraukimo

sistema

„Making Space 365“ socialinio, pilietinio ir bendruomenės švietimo bei įsitraukimo sistema

„Making Space 365“ socialinio, pilietinio ir bendruomenės švietimo bei įsitraukimo sistema yra skirta jaunimo lyderiams, jaunimo ir bendruomenės organizacijoms bei vietos suinteresuotosioms šalims, siūlanti metodiką, skirtą jaunų žmonių kultūros ir kūrybinio meno verslumo ugdymui. Sistemoje nagrinėjami iššūkiai socialinio, pilietinio ir bendruomenės švietimo ir įsitraukimo srityje bei jaunimo kaip tikslinės grupės poreikiai.
Sistema siekiama padėti jaunimo lyderiams ir bendruomenės edukatoriams nustatyti esamus geriausios praktikos modelius, kaip jauniems žmonėms ugdyti kultūrinius ir kūrybinius menus bei verslumo įgūdžius per socialinį ir pilietinį įsitraukimą; identifikuojant įsivertinimo priemones ir siūlant mokymo praktikas, tinkamiausias bendruomenės aplinkoje. Sistema papildo esamas jaunimo ir bendruomenės organizacijų žinias ir veiklą naujais požiūriais bei sėkmingo socialinio, pilietinio ir bendruomenės ugdymo priemonėmis. Naudinga diegiant naujus etalonus socialiniam ir pilietiniam įsitraukimui lygiuojantis į geriausią tarptautinę praktiką.

1 dalis. Poreikių analizė, teorinė apžvalga, geroji praktika, „Making Space 365“ ekosistema.

2 dalis. Poreikių analizės tyrimo rezultatai (EN)